Borska inicijativa

Za grad koji volimo

29 Aug

Ko je sledeći?

Bor, grad sa nekad veoma razvijenom privredom, sa velikim brojem rentabilnih i profitabilnih fabrika, kojih više nema! Grad sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća koja su zapopšljavala značajan broj Borana, koji su od plodova svoga rada prehranjivali svoje porodice, ali kojih takođe više nema! Grad se sveo na funkcionisanje RTB-a i nekoliko javnih preduzeća, […]

05 Feb

Da li je 5. februar = 6. oktobar

Sva očekivanja ljudi koji su 5. oktobra 2000. godine svim srcem protesvovali protiv režima, pala su u vodu, pa je očigledno došlo do ponovnog stvaranja bunta kod običnih, malih ljudi, a to je ono, za jednu lošu vlast i najopasnije! Juče je plato ispred Skupštine Republike Srbije, verovatno izgledao ovako: Danas će za vreme mitinga […]

16 Nov

JKP Toplana "Laza Lazarević"

Na sajtu Toplane Bor ljudi su ostavili i mogućnost ostavljanja komentara, a nas nema! Zašto? Smenom starog direktora, Dragoslava Nikolića, i dovođenjem na njegovo mesto novog, Milutina Simića, svi smo bili svesni činjenice da grejanje u Boru neće biti bolje, ali smo takođe bili sigurni da će početi i neosnovana plaćanja, razne mutne radnje i […]

© 2017 Borska inicijativa

Design by Best Web Hosts -- Made free by Best Blog Hosting and WordPress Themes