Borska inicijativa

Za grad koji volimo

29 Aug

Ko je sledeći?

Bor, grad sa nekad veoma razvijenom privredom, sa velikim brojem rentabilnih i profitabilnih fabrika, kojih više nema! Grad sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća koja su zapopšljavala značajan broj Borana, koji su od plodova svoga rada prehranjivali svoje porodice, ali kojih takođe više nema! Grad se sveo na funkcionisanje RTB-a i nekoliko javnih preduzeća, […]

27 Mar

Time for “sex in the sity of Bor”

Slika iskorišćena sa Srbija forum Već mnogo godina unazad u Boru živimo pod strahovitim pritiskom i u strahu od istine! Otkako sam počeo da se bavim praćenjem političkih dešavanja nailazio sam na velike kontradiktornosti, ali i na dve ISTINE o svemu što nam se u Boru dešava. Treba naučiti, prepoznati i nadasve razlikovati ISTINU od […]

13 Feb

Reakcija “Bos Ja po trnju”

Slika preuzeta sa sajta Borski problem Bosa Janaćković, opštinski javni pravobranilac, čiji je prevashodni zadatak zaštita opštinske imovine (u pravnom smislu) i sveukupnog interesa građana Bora, “pokazala je zube” lokalnim moćnicima u vidu “Mišljenja” u pisanom obliku. Na osnovu zahteva od strane Slavka Vukosavljevića, predsednika Upravnog odbora JKP “Toplana Bor” i dostavljene dokumentacije o kršenju […]

© 2017 Borska inicijativa

Design by Best Web Hosts -- Made free by Best Blog Hosting and WordPress Themes