Borska inicijativa

Za grad koji volimo

31 Aug

Bajka za laku noć lopovima iz Toplane

I pored toga što mi je postavljen uslov, poslovodstvo Toplane nije baš bilo sigurno u to da ću prestati da pišem. Zbog toga se već 12.11.2010.godine na oglasnoj tabli Toplane, kako u upravi, tako i u Toplifikaciji, mogla pročitati naredba (koju sam ja slikao) kojom se “zaposlenima u JKP “Toplana” zabranjuje da neovlašćeno drugom saopšte, predaju ili na drugi način učine dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili da pribavljaju takve podatke u nameri da ih predaju nepozvanom licu. Zaposleni koji se ne pridržava ove naredbe snosiće posledice shodno odredbama Zakona o radu i Zakona o krivičnom postupku.”

 

Neke ste uplašili

U potpisu: v.d. direktor Živorad Petrović, pravnik Vladimir Tasić i tehnički direktor Dragutin Damnjanović (o kome ću tek da pišem).

Naime, poslovodstvo Toplane koje je izdalo naredbu očigledno je smatralo da sam dokumentaciju i podatke koje sam objavljivao u ranijem periodu dobijao od svoje supruge, međutim to nije bilo tačno. Upravo zato što je uvek bila poslovna, nikada mi nije dostavljala podatke, a još manje dokumentaciju. Sve sam to dobijao najvećim delom preko poštanskog sandučeta i e-mailom: svi oni koji su imali nekakava saznanja, podatke ili dokumentaciju o nezakonitostima u radu, a bojali su se da se ne sazna ko su oni zbog odmazde, stavljali su to u moje poštansko sanduče, ili slali e-mailom. Dakle, “pomoć” moje supruge u pribavljanju podataka i dokumentacije uopšte mi nije ni bila potrebna. Međutim, strah je strah i poslovodstvo Toplane je ipak donelo takvu naredbu. Pitanje je čega ih je bilo strah i zašto. Ja i sada, kao i ranijih godina,  pozivam sve one koji imaju podatke ili dokumentaciju, a boje se odmazde, da mi iste dostave putem poštanskog sandučeta, ili e-maila i ja obećavam da ću istu objaviti. Osim toga, Zakon jasno precizira šta se ne smatra službenom tajnom.

 

 

Informacije koje se ne smatraju poslovnom tajnom

Član 3

Poslovnom tajnom ne smatra se informacija koja je označena kao poslovna tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja domaćeg ili stranog fizičkog i pravnog lica.

Kao poslovna tajna u smislu ovog zakona ne mogu se štititi informacije za koje je posebnim zakonima propisano da ne mogu predstavljati poslovnu tajnu.

Dakle, i sami ste pročitali: ono što se želi prikriti, ne može biti poslovna tajna, a treba i dokazati da je određena osoba učinila dostupnom poslovnu tajnu ili dokazati nečiju nameru da istu preda nepozvanom licu, ali i šta se smatra nepozvanim licem: jesu li nepozvana lica osnivač, policija, Državna revizija, nezavisna revizija, poreska uprava, inspektor rada… Vrlo diskutabilna stvar. Nakon tri godine, tačnije 14.11.2013.godine, ponovo se “ukazuje potreba da se donese naredba kojom se strogo zabranjuje fotokopiranje dokumentacije bez predhodnog odobrenja od strane rukovodioca i opisa u koje svrhe se dokumentacija fotokopira, sa navedenim imenima određenih radnika Toplane koji su izričito zaduženi za fotokopiranje i kontrolu naredbe” koja se takođe našla na oglasnoj tabli uprave i Toplifikacije i koju sam slikao.

Još ste neke uplašili

Ja sam građanin ovog grada i kao građanina zanima me kako se troše javna sredstva i kako se postupa sa imovinom građana, tako da mi niko ne može zabraniti da se informišem, slikam, pribavljam, saopštavam. Tu drugu naredbu nije doneo v.d.direktor, jer kao što i znate tadašnji v.d.direktora Toplane Milovan Stupar u drugoj polovini 2013.godine gotovo da nije ni dolazio na radno mesto, već je Toplanom u njegovo ime upravljao tehnički direktor  –  drugu naredbu potpisali su Dragutin Damnjanović  i Vladimir Tasić. E, sad koliko je to zakonito da Toplanom upravlja lice koje nije imenovala skupština i koje posledice po Toplanu je to upravljanje donelo,  to je već pitanje za državne organe.

Laku noć želim svima koji su se prepoznali u nekom od delova teksta i koji će se tek prepoznati u nekom od narednih!

Razmišljajte o kome-čemu će biti sutrašnji tekst?

 

Jugoslav Jovanović

3 Responses to “Bajka za laku noć lopovima iz Toplane”

 1. 1
  BIK Says:

  Oni su kao tajno društvo TNT.
  I zato je ceo grad izlepljen sa Brojem 1.

 2. 2
  Slobodan Radulović Says:

  Uputstvo za prikrivanje mahinacija pod velom poslovne tajne nadležni iz Toplane kao da su prepisali od bivšeg Instituta za bakar, u kome su se poslovnom tajnom smatrale razne promašene investicije, utaje poreza, mahinacije, pljačke i lopovluci, tako da su organizatori tih radnji na kraju morali da promene naziv u Institut za rudarstvo i metalurgiju kako bi se “popravio” imidž te firme, iako su organizatori nekih od prethodnih radnji ostali isti i u novoj firmi, ali sada umesto radnika,države i RTB-a “muzu” samo radnike i državu.

 3. 3
  Brut Says:

  Jel zna Šabić za sve ovo i da li im je uputio mišljenje?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2017 Borska inicijativa

Design by Best Web Hosts -- Made free by Best Blog Hosting and WordPress Themes